Środki ostrożności dotyczące stosowania środków ochrony roślin

Pestycydy są trujące i należy je stosować ostrożnie. Jeszcze przed otworzeniem pojemnika ze środkiem ochrony roślin należy przeczytać etykietę na produkcie i stosować się ściśle do zaleceń producenta dotyczących stosowania.

Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności i wskazówek na etykiecie, w tym wymagań dotyczących wyposażenia ochronnego. Stosuj pestycydy tylko na uprawach lub w sytuacjach wymienionych na etykiecie. Stosuj pestycydy według ilości określonych na etykiecie lub według niższych stawek. Wiele środków ochrony roślin jest toksycznych dla pożytecznych lub pożądanych zwierząt, w tym pszczół miodnych, drapieżników, ryb, zwierząt domowych i ptaków.

Uprawy i inne rośliny mogą również zostać uszkodzone przez niewłaściwie zastosowane pestycydy. Dlatego podejmij środki ostrożności w celu ochrony gatunków pożytecznych przed bezpośrednim narażeniem na pestycydy i przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w wyniku znoszenia, spływu lub pozostałości w glebie.

Niektóre rodentycydy mogą stanowić szczególne zagrożenie dla zwierząt, które jedzą zatrute gryzonie. Niektóre substancje chemiczne mogą powodować uszkodzenie roślin, czyli fitotoksyczność, w określonych warunkach. Stosując pestycydy zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Unikaj rozpryskiwania, rozlewania, wycieków, znoszenia aerozolu i zanieczyszczenia odzieży. Wreszcie, wybierając pestycydy, pamiętaj, że większość środków ochrony roślin, nawet bardziej toksycznych, niszczy tylko niektóre stadia szkodników czy chwastów. Z tego powodu ochrona herbicydowa buraków cukrowych powinna być przeprowadzana w określonym czasie. Wiele środków owadobójczych zabija tylko stadium larwalne, przykładowo gąsienice, a nie jaja i poczwarki. Inne środki owadobójcze są przeznaczone wyłącznie dla osobników dorosłych. Wiele fungicydów to zabiegi profilaktyczne i nie wyeliminują infekcji, które już się rozpoczęły, chociaż mogą spowolnić ich rozprzestrzenianie się. Podobnie, niektóre herbicydy zabijają kiełkujące chwasty, ale nie ustalone, podczas gdy inne są skuteczne przeciwko aktywnie rosnącym chwastom.